Dette trenger du som utbygger

Før det blir gitt byggetillatelse av byggesak må det foreligge en tilknytningsavtale for fjernvarme.

Det er viktig at vi tidlig kommer i dialog for å avklare byggets energi og effektbehov, teknisk løsning, evt leveranse av byggvarme, og fjernvarmetrasé.

Vi må prosjektere og bygge stikkledning fra eksisterende fjernvarmenett og til teknisk rom i nybygget, dette tar naturligvis litt tid og tilknytnings avtale må derfor signeres i god tid før utbygger trenger byggetillatelse.

Ved leveranse av byggvarme er tidlig dialog viktig for at vi skal rekke frem med fjernvarmetrasé.