Tekniske forskrifter for levering av fjernvarme fås ved henvendelse til

Finnsnes Fjernvarme AS.