Finnsnes Fjernvarme AS ble etablert i 2015, og har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

ISO-sertifisering

Finnsnes Fjernvarme AS er ISO-sertifisert etter de internasjonalt anerkjente standardene NS-EN-ISO 9001:2015, ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN-ISO 14001:2015, ledelsessystemer for miljø.

Sertifisering i henhold til krav i ISO-standardene er en dokumentasjon på at Finnsnes Fjernvarme oppfyller de strengeste nasjonale og internasjonale krav som er satt innenfor miljø- og kvalitetsstyring.