Fra venstre Christian Hemmingsen (Enova), Tor-Helge Sørensen (Senja Avfall), Tom Sivertsen (Finnsnes Fjernvare), Eilif Skogheim (FIL Fotball) og Steinar Johansen (FIL Fotball).

Fjernvarme til Finnsnes Stadion?

Enova, Senja Avfall og Finnsnes Fjernvarme var i møte med FIL Fotball den 7. januar 2016.

På møtet så de på mulighetene for å legge fjernvarme til Finnsnes Stadion og bygningsmassen rundt stadion, og hvilke støtteordninger fra Enova som kan ligge i dette.

– Et meget interessant møte som i alle fall ikke reduserte vårt ønske om å få fjernvarme opp til "Byens indrefilet", påpeker Ivar Holand. – Dette er ikke noe vi tar stilling til i løpet av de nærmeste dagene eller ukene, men vi skal inn og sjekke kostnader både i forhold til investering og drift. Samt sjekke ut om det ligger muligheter til å få spillemidler til fjernvarmeetablering. Vi vil videre se dette i sammenheng med rehabiliteringen av kunstgresset som vi må gjøre i løpet av 2-5 år, og da er det også naturlig å vurdere om klubben skal legge opp til fjernvarme også på klubbhuset og hallen. 

I nybygget som skal stå klart til sommerferien er det prosjektert inn bruk av fjernvarme både i første- (garderober og dusjer) og i andreetasjen (kontor, møterom og lager), men det ligger ingen støtteordninger til nybygg.

– Vi får så hva ståa er når vi nærmer oss 2018, 2019 og 2020, avslutter Holand.

Kilde: FIL